top of page
 • 모델명 : SH-TC_IO70-20W
 • 재질 : 알루미늄 다이캐스팅
 • 마감 색상 : (SANDY) 화이트, 블랙
 • 빔앵글 : 36도
 • 광원 : COB 
 • 안정기 : Intrack Type (CROWN)
 • 소비전력 : 20W (36V 500mA)
 • 색온도 : 3000K, 4000K
 • 연색지수 : Ra80이상
 • 광량 : 1,800lm (20W)
 • lm/W : 90lm
 • 콘트롤 : On-Off
 • 디밍 : 디밍 불가
 • 사이즈 : Ø70xH222(mm)
 • 타공치수 :

 

SH-TC_IO70-20W / 아이오 20W

₩57,000가격
  bottom of page